Πρόγραμμα Φοίτησης του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Το Πρόγραμμα  Φοίτησης του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας ακολουθεί τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα της συμμετοχής στο επαγγελματικό τμήμα του Ωδείου από όπου μπορεί να ολοκληρώνει την φοίτησή του αποκτώντας αναγνωρισμένο Πτυχίο ή Δίπλωμα της ειδικότητάς του  ή να φοιτά στο ερασιτεχνικό τμήμα του Ωδείου.

Οι νέοι σπουδαστές (εκτός των τελείως αρχαρίων), όταν εγγράφονται στο Ωδείο, μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή του σχολικού  έτους (εντός του μηνός Οκτωβρίου) και κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεών τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για κατόχους βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο ωδείο, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.

Η κατάταξη σπουδαστών σε σχολές διετούς φοίτησης γίνεται στο Α΄ έτος και σε τριετούς φοίτησης στο Β΄ έτος, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα. Οι πτυχιούχοι Ωδικής μπορούν να καταταγούν και στο τελευταίο έτος του Πτυχίου Αρμονίας και οι πτυχιούχοι Αρμονίας στο τελευταίο έτους του Πτυχίου Ωδικής.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσφέρει μελέτη σε βάθος του ρεπερτορίου του οργάνου καθώς και την ανάπτυξη των ερμηνευτικών ικανοτήτων του κάθε μαθητή. Στο επίκεντρο των μαθημάτων βρίσκεται η αλληλεπίδραση του μαθητή με τον καθηγητή και για το λόγο αυτό, η διδασκαλία γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Συναυλίες και Ανοιχτά Μαθήματα, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μοναδικές εμπειρίες σολιστικής και ομαδικής ερμηνείας.

Διάρκεια σπουδών ειδικών μαθημάτων

Τα όργανα που διδάσκονται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας είναι τα παρακάτω:

Πιάνο
Έγχορδα

Κιθάρα
Μονωδία
Ξύλινα Πνευστά
Χάλκινα Πνευστά
Κρουστά

Ανώτερα Θεωρητικά
Σύνθεση

Διεύθυνση Ορχήστρας
Διεύθυνση Χορωδίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Ιστορία της Μουσικής
Οργανογνωσία
Μορφολογία
Θεωρία & Αρμονία
Πιάνο
Prima Vista
Μουσική Δωματίου
Ορχήστρα
Εκφορά Ξένων Γλωσσών
Χορωδία
Μελοδραματική