Εσωτερικός Διαγωνισμός Υποτροφιών μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας